Ngày: Tháng Chín 11, 2022

Các clip Khai mạc và thể lệ hội thi cán bộ “Tham mưu tốt – Dân vận khéo” năm 2022

Tin ảnh Báo chí viết về hội thi: https://www.xaydungdang.org.vn/thoi-su-chinh-tri/tp-ho-chi-minh-to-chuc-hoi-thi-can-bo-tham-muu-tot-dan-van-kheo-nam-2022-17533 https://thuonghieucongluan.com.vn/tp-ho-chi-minh-khai-mac-hoi-thi-can-bo-tham-muu-tot-dan-van-kheo-nam-2022-a178889.html https://tuoitre.vn/ngay-dau-tien-hon-14-000-thi-sinh-da-dang-ki-thi-tham-muu-tot-dan-van-kheo-2022091013452142.htm https://tuoitre.vn/can-bo-tp-hcm-bat-dau-tranh-tai-tham-muu-tot-dan-van-kheo-20220909101403507.htm https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/khai-mac-hoi-thi-can-bo-tham-muu-tot-dan-van-kheo-nam-2022-1491898794 https://tuoitrethudo.com.vn/can-bo-tp-ho-chi-minh-thi-dua-tham-muu-tot-dan-van-kheo-205344.html

Scroll to Top