Bài giảng tại chương trình Bồi dưỡng công tác dân vận của chính quyền và quy chế dân chủ cơ sở năm 2023

Đồng chí Võ Văn Hoan – Thành ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

Báo cáo chuyên đề: Trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, phát huy dân chủ ở cơ sở, góp phần thực hiện thành công chủ đề năm “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”.

Đồng chí Đỗ Văn Phới – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương báo cáo chuyên đề “Triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”

Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 – Thực tiễn Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Các đồng chí tải tài liệu tại đây:

Tài liệu chương trình bồi dưỡng công tác dân vận của chính quyền và quy chế dân chủ cơ sở năm 2023 – Dân vận khéo – Kết nối thông tin (danvankheo-ketnoithongtin.vn)

Scroll to Top