Chuyên trang nhận bài thi “Tham mưu tốt – Dân vận khéo” 2023

Các thí sinh gửi bài viết được thiết kế theo dạng inforaphic + nội dung viết gắn với các nội dung do Ban tổ chức gợi ý trong kế hoạch số 143-KH/BDVTU- BCĐUBND TP ngày 10 tháng 8 năm 2023 (nội dung viết sử dụng kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 và có độ dài không quá 05 trang A4 (không tính trang bìa) hoặc 4.000 từ) gửi file gốc đuôi PNG, kích thước không quá 10MB về Ban Tổ chức Hội thi thông qua địa chỉ trang tin điện tử https://danvankheo-ketnoithongtin.vn/ và gửi bảng in trực tiếp (01 bộ) gửi về đồng chí Hồ Tấn Đạt – Chuyên viên Phòng Dân vận của hệ thống chính trị, Ban Dân vận Thành ủy (số 66 – 68 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3) trước ngày 27 tháng 11 năm 2023.

Lưu ý: Các sáng kiến, giải pháp chưa được áp dụng hoặc đang áp dụng nhưng chưa được công nhận là sáng kiến, giải pháp tại đơn vị, lĩnh vực mà thí sinh đang công tác.

Scroll to Top