Ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975, cùng với các bộ phận tham mưu khác của Thành ủy, công tác Dân vận của Thành ủy đã tiếp duy trì và phát huy truyền thống trước đó. Thời gian này, Ban Dân vận đã tham mưu cho Thành ủy nắm tình hình quần chúng, xây dựng các tổ chức cách mạng, ổn định chính trị, ổn định dân tình, thu phục nhân tâm. Theo mô hình cả nước, Ban Dân vận – Mặt trận Thành ủy được thành lập với nhiệm vụ cơ bản là làm tham mưu cho Thành ủy nghiên cứu, nắm bắt tình hình quần chúng, tổ chức và lãnh đạo công tác vận động quần chúng, tăng cường và củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

Ngày 17/3/1981, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 93/QĐ-TW quy định: Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “giải thể Ban Dân vận và Mặt trận, thành lập Ban Dân vận và Đảng đoàn Mặt trận do đồng chí Phó Bí thư Thường trực hoặc Ủy viên Ban Thường vụ làm Trưởng Ban”. Căn cứ nêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 21/QĐ-TU ngày 27/11/1981: Giải thể Ban Dân vận và Mặt trận Thành ủy để thành lập Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong giai đoạn đổi mới, đặc biệt là từ khi có Nghị quyết số 08B-NQ/HNTW ngày 27/3/1990, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) về “Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân”, Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận, đoàn thể; đa đạng các loại hình tập hợp quần chúng; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; thực thi dân chủ; phát động các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy và phát huy tiềm năng trí tuệ, sáng kiến, kinh nghiệm của mọi tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Trong 40 năm đó, nhiều thế hệ cán bộ đã công tác tại Ban Dân vận, nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Thành phố đã trực tiếp phụ trách Ban Dân vận. Nhiều cán bộ, chuyên viên trưởng thành từ Ban Dân vận trở thành cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp của Thành phố; góp phần khẳng định công tác dân vận có một vị trí xứng đáng trong lịch sử Đảng bộ Thành phố. Tập kỷ yếu “Ban Dân vận Thành ủy – 40 năm xây dựng và hoạt động” do Ban Dân vận Thành ủy thực hiện, ghi nhận những kết quả chủ yếu về quá trình hình thành và hoạt đông của Ban từ năm 1981 đến nay, ghi lại những việc, những người, những kỷ niệm hoạt động 40 năm qua; tự hào về những kết quả đã đạt được, cùng động viên nhau tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới. Đây có thể xem như một món quà kỷ niệm, nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2021), 40 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy (27/11/1981 – 27/11/2021) gửi đến các thế hệ cán bộ Ban Dân vận Thành ủy các thời kỳ, để dù sau bao nhiêu năm nữa, những kỷ niệm mãi được nhắc nhau, được truyền tay và trở thành kỷ vật quý báu, ghi dấu những năm tháng tự hào là người cán bộ Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tất nhiên lịch sử công tác dân vận không chỉ bắt đầu và kết thúc từ năm 1981 đến nay, mà nó gắn liền với lịch sử Đảng bộ Thành phố, là một bộ phận của lịch sử Đảng bộ Thành phố, chắc chắn phải được ghi chép, tái hiện đầy đủ. Trách nhiệm đó là của các cơ quan, các công trình nghiên cứu lịch sử Đảng. Tập kỷ yếu này chỉ là một phần nhỏ trong khối lượng đồ sộ lịch sử của Đảng bộ Thành phố.

Để thực hiện tập Kỷ yếu này, Ban biên soạn đã cố gắng sưu tầm lại các tư liệu, gặp gỡ, tiếp xúc với các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Dân vận các thời kỳ và được các đồng chí nhiệt tình cộng tác, giúp đỡ rất nhiều về tư liệu, hình ảnh, bài viết. Mỗi bài viết đều là những tâm huyết, tâm tình và những tình cảm thân thương mà thế hệ cán bộ Ban Dân vận Thành ủy các thời kỳ muốn gửi gắm cho đội ngũ cán bộ hiện tại và tương lai. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của các đồng chí. Tuy nhiên, cũng do thời gian qua đi khá lâu, tư liệu lưu trữ không còn nhiều, một số đồng chí không tìm gặp được, tập kỷ yếu chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong các đồng chí thông cảm. 

Xin trân trọng giới thiệu tập Kỷ yếu “Ban Dân vận Thành ủy – 40 năm xây dựng và hoạt động” và rất mong được các đồng chí đón nhận, chia sẻ.

ĐÔI ĐIỀU VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN
Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

Đồng chí NGUYỄN VĂN NÊN 
Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Trong hơn 91 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt công tác dân vận lên tầm chiến lược. Những luận điểm cơ bản về công tác vận động quần chúng từ Chánh cương vắn tắt (năm 1930) đến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (năm 2021) đều khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Toàn bộ hoạt động của Đảng xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chân chính của Nhân dân và sức mạnh của Đảng là ở Nhân dân. Thực tiễn lịch sử cho thấy, dù có lúc cách mạng thoái trào, vận mệnh của dân tộc ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” nhưng với sức mạnh và ý chí đoàn kết của toàn dân, Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng đến bến bờ thắng lợi.

LÀM DÂN VẬN THEO LỜI BÁC DẠY

Đồng chí NGUYỄN THỊ LỆ 
Phó Bí thư Thành ủy, Đại biểu Quốc hội khóa XV,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, khóa X,
Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy
Thành phố Hồ Chí Minh

Những ngày tháng 10, đọc lại bài báo “Dân vận” được Bác Hồ viết cách nay 72 năm, đăng trên báo Sự thật với bút danh X.Y.Z, dù không phải lần đầu đọc tác phẩm nhưng càng đọc càng suy ngẫm, càng thấy thấm thía ý nghĩa và giá trị to lớn từ lời dạy của Người qua những câu từ vô cùng mộc mạc, dễ hiểu. Bài báo của Bác được xem là “tuyên ngôn” của Ngành Dân vận trong mọi thời kỳ mà mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập, làm theo. Làm dân vận theo lời Bác dạy là thấm nhuần và vận dụng nhuần nhuyễn tư tưởng của Bác trong bài báo “Dân vận” thành hành động thực tiễn “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” là lời tuyên ngôn và cũng là phương châm ghi nhớ của mọi cấp, mọi ngành, mọi cán bộ, đảng viên về vai trò của Nhân dân, sự cần thiết phải làm công tác dân vận và tính chất quyết định thành bại của mọi chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đều ở sự khéo léo trong công tác vận động quần chúng. Đọc bài báo “Dân vận”, suy ngẫm về công tác dân vận, về đội ngũ cán bộ dân vận của Đảng bộ Thành phố hiện nay, tôi có đôi điều suy nghĩ.

CẢM NHẬN CÔNG TÁC DÂN VẬN TỪ THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CỐ TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NGUYỄN VĂN LINH, NGUYÊN BÍ THƯ THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đồng chí NGUYỄN HỮU HIỆP 
Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy
Thành phố Hồ Chí Minh

40 năm là một chặng đường, trên cơ sở kế thừa và tiếp nối. Ban Dân vận Thành ủy luôn không ngừng nỗ lực xây dựng và trưởng thành, thật sự là cơ quan tham mưu cho Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bước vào thời kỳ đổi mới với nhiều kết quả cụ thể, có ý nghĩa. Tất cả những điều đó, đều mang dấu ấn của đồng chí Cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VI); Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (12/1981 – 12/1985); trước khi về lại Thành phố, đồng chí là Trưởng Ban Dân vận – Mặt trận Trung ương.

CÁC ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY CÁC THỜI KỲ

Giai đoạn 1980 - 2005

Giai đoạn từ 2005 đến nay

PHẦN I.
BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY
40 NĂM XÂY DỰNG VÀ HOẠT ĐỘNG
(1981 - 2021)

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

PHIM TÀI LIỆU
BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY - 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ HOẠT ĐỘNG

Chơi Video

THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG TIÊU BIỂU

Quyết định Số: 21/QĐ-TU ngày 27 tháng 11 năm 1981
của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Dân vận Thành ủy

PHẦN II.
QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, TỔ CHỨC
HỆ THỐNG DÂN VẬN THÀNH PHỐ
TỪ NĂM 1981 ĐẾN NĂM 2021

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

PHẦN III.
NHỮNG KÝ ỨC - KỶ NIỆM - CẢM NGHĨ
VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

TẬP THỂ BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY

Scroll to Top