Một số nhiệm vụ, giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân TPHCM tham gia thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW và Nghị quyết số 98/2023/QH15

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ và đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Bằng khen của UBND TP cho các điển hình “Dân vận khéo” năm 2023. Sự phát triển của …

Một số nhiệm vụ, giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân TPHCM tham gia thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW và Nghị quyết số 98/2023/QH15 Đọc tiếp »