Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở

Hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp của TPHCM tăng cường công tác giám sát, phản biện; bảo vệ quyền và …

Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở Đọc tiếp »