TIN ĐỒN VÀ SỰ THẬT VỀ VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Thông tin chính xác về vắc-xin là rất quan trọng và có thể giúp ngăn chặn những tin đồn và hiểu lầm phổ biến.

THẾ NÀO LÀ TIÊM NHẮC VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐÚNG LỊCH?

Lịch tiêm mũi nhắc vắc xin phòng COVID-19

+ Liều nhắc lần 1 (mũi 3): Ít nhất 03 tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản.

+ Liều nhắc lần 2 (mũi 4): Ít nhất là 04 tháng sau khi tiêm mũi nhắc lần 1 (mũi 3);

Lưu ý: Đối với người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3, trì hoãn tiêm chủng 03 tháng kể từ ngày mắc COVID-19.

Nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC).

Scroll to Top