Thành ủy TPHCM khen thưởng 7 cá nhân kể chuyện dưới cờ về học và làm theo Bác

Việc khen thưởng các cá nhân kể chuyện dưới cờ về học và làm theo Bác nhằm kịp thời động viên và tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sáng 5-6, tại lễ chào cờ đầu tuần, Thành ủy TPHCM tổ chức khen thưởng các cá nhân kể chuyện dưới cờ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy. Dự lễ chào cờ và khen thưởng có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao giải A cho đồng chí Thủy Thị Ngọc Thúy.

Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ đầu năm 2023 đến nay, đã có 35 đồng chí thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy tham gia kể chuyện dưới cờ. Để kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân và tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, dịp này Thành ủy TPHCM trao thưởng cho 7 cá nhân xuất sắc nhất.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao giải B cho các cá nhân.

Ảnh: VIỆT DŨNG

Cụ thể, Thành ủy TPHCM đã trao giải A cho đồng chí Thủy Thị Ngọc Thúy (Phó Trưởng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Thành ủy); 2 giải B được trao cho đồng chí Hồ Tấn Đạt (Chuyên viên Phòng Dân vận hệ thống chính trị, Ban Dân vận Thành ủy) và đồng chí Nguyễn Quốc Việt (Trưởng Phòng Tham mưu – Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy).

Các đồng: Võ Thị Hồng Dân (Chuyên viên Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Thành ủy), Nguyễn Thị Phương Thảo (Phó Trưởng Phòng Tổng hợp chính sách, Ban Tổ chức Thành ủy), Nguyễn Thị Ngọc Diễm (Phó Trưởng Phòng văn hóa – văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy) và Nguyễn Thanh Hòa (Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy) nhận giải C.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, bình chọn kể chuyện dưới cờ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là hoạt động chính trị của toàn Đảng, toàn dân trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03 của Ban Bí thư về đẩy mạnh học tập và làm theo Bác và nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thông qua việc bình chọn và khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy. Mặt khác, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM.

THU HƯỜNG

Scroll to Top