Phóng sự các hoạt động chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh chung sức cùng người dân chống dịch Covid-19 – Nguồn HTV
Khẳng định tính nghĩa tình, hào hiệp của Tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác – nguồn Truyền hình Thanh niên
Văn nghệ sĩ trẻ chung tay chống dịch – Nguồn Truyền hình Thanh niên
Scroll to Top