KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930–15/10/2021)

Có Dân Là Có Tất Cả-

Đối với TP Hồ Chí Minh, ngoài ý nghĩa là tâm điểm của vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, trung tâm lớn về nhiều mặt của cả nước, đây còn là nơi hội tụ và tỏa sáng nhiều chương trình an sinh xã hội lớn của nước.
.
Dĩ bất biến, nhân dân là giá trị bất biến, là sức mạnh vô song, một hằng ẩn số. Trong di chúc thiêng liêng của Bác trước lúc đi xa, Người viết: “Đầu tiên là công việc đối với con người”. Tư tưởng “dân vận khéo, tất cả vì lợi ích nhân dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố quán triệt và đề ra những chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp nhằm khơi dậy kho báu sức dân.
.
Để chăm lo những lợi ích hợp pháp và chính đáng cho dân, thành phố luôn tin cậy, coi trọng nguồn lực cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận, là đội quân công tác gần dân nhất.
.
Thế mạnh của đội quân công tác dân vận là trí tuệ, khát vọng và sống có nhiệt huyết, nhưng họ phải biết cách tiếp cận và làm việc theo tinh thần tập thể, phải tin và dựa và dân, biết khuyến khích, động viên và tôn vinh nhân dân, lấy dân làm gốc thì hãy trở về với nhân dân với phương châm “có dân là có tất cả”. Chính vì vậy mà hoạt động xã hội, cộng đồng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc vừa mang đậm ý nghĩa chính trị, kinh tế cao.
.
Truyền thống của đội quân công tác dân vận trong LLVT thành phố, thường khi bắt đầu từ những suy nghĩ, lời nói đi đôi với việc làm cụ thể gắn bó với đời thường. Họ đến với những công trình dân sinh là để thực hành bài học nói và làm là dân vận khéo, cùng ăn cùng ở với dân, là dân vận khéo; mà dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.

– Thành Trung –
Scroll to Top