Nâng cao chất lượng công tác dân vận trong bối cảnh hiện nay

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM, thăm lực lượng chống dịch Phường 7, quận Gò Vấp.

Ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Dân vận đăng trên báo Sự thật với bút danh X.Y.Z. Người khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Trải qua các chặng đường cách mạng, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo, có hiệu quả lời dạy của Người, khéo lãnh đạo, khéo tổ chức lực lượng, khéo vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành các phong trào thi đua sôi nổi để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Những bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận của Đảng được Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) tổng kết, đó là: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc làm công tác dân vận, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo cho cuộc sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; nâng cao ý thức, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu trước nhân dân. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Công tác dân vận đã góp phần rất quan trọng vào những thành tựu to lớn của đất nước qua 35 năm đổi mới.

Thời gian qua, dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại lớn về sức khỏe và đời sống nhân dân, tác động tiêu cực tới mọi mặt của đời sống xã hội. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, hệ thống dân vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội đã tích cực vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức, đồng lòng, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, Nhà nước; bám sát cơ sở, địa bàn, nắm chắc tình hình, đời sống của các tầng lớp nhân dân để kịp thời hỗ trợ, đề xuất các giải pháp, vận động giúp đỡ đoàn viên, hội viên và người dân gặp khó khăn; tham gia những hành động rất cụ thể và thiết thực, bằng tấm lòng thiện nguyện, tình cảm yêu thương đồng bào, chia sẻ với những người lao động nghèo gặp khó khăn trong các khu vực cách ly, khu phong tỏa hoặc trở về quê khi bị mất việc làm…, góp phần làm sâu sắc, mật thiết hơn mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền các cấp, các doanh nghiệp đã ủng hộ trên mọi chiến tuyến những trang thiết bị bảo hộ, thiết bị phòng dịch, kinh phí chăm lo các lực lượng phòng chống dịch và người dân gặp khó khăn… Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, người góp công, góp sức, góp tiền ủng hộ tuyến đầu, bổ sung nguồn kinh phí của Chính phủ mua vaccine phòng dịch; kể cả những người đã từng nhiễm bệnh sau khi lành bệnh cũng hăng hái tình nguyện tham gia giúp đỡ người bệnh khác và đội ngũ y bác sĩ đang làm việc ở các bệnh viện điều trị Covid-19. Những cây ATM gạo, siêu thị 0 đồng, chuyến xe nghĩa tình… đầy ắp tình người, giúp san sẻ bớt khó khăn cho những người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch. Những bà mẹ chắt chiu những đồng tiền tiết kiệm, những mớ rau trong vườn… góp phần nhỏ vật chất mà bao la tình người vào công cuộc chống dịch.

Thời gian tới, đất nước nói chung và TPHCM nói riêng còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, vừa phòng, chống dịch, vừa chăm lo đời sống nhân dân, vừa phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Do đó, công tác dân vận cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng về vai trò của nhân dân, dân vận và công tác dân vận, nhất là tác phẩm Dân vận của Người, triển khai các văn bản của Đảng về công tác dân vận.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Trung tâm An sinh xã hội TP tặng quà đến hộ khó khăn bởi dịch tại quận Bình Tân trong khuôn khổ chương trình “Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương” do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. (Ảnh: mattran.org.vn)
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Trung tâm An sinh xã hội TP tặng quà đến hộ khó khăn bởi dịch tại quận Bình Tân trong khuôn khổ chương trình “Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương” do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. 

Các cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những vấn đề cụ thể liên quan đến đời sống, sản xuất của nhân dân, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn hiện nay. Mỗi cán bộ, đảng viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập phong cách dân vận của Người: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Cần tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp, của lực lượng vũ trang; công tác phối hợp giữa các lực lượng, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở.

Tiếp tục chú trọng công tác dân vận trong phòng, chống dịch Covid-19, góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; phát huy vai trò, sáng tạo của nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực; nhất là phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận, hơn lúc nào hết, các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, vì cuộc sống an toàn, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Khánh Châu

Scroll to Top