Kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân

ưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp và Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng thực hiện nghi thức ký kết chương trình phối hợp

Chiều 25/2, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Ban Cán sự đảng UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2017 – 2021 và triển khai ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2026. Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thành Trung.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết, qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2017 – 2021, công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn TP đã góp phần nâng cao năng lực quản lý, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa và chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí. Theo đó, nhiều cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo, tổ chức rà soát, bổ sung hoặc ban hành mới quy chế làm việc của cơ quan, quy chế văn hóa công sở, quy chế ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” cùng tác phong “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và trách nhiệm với dân”.

Đồng thời, công  tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp được cấp ủy, chính quyền quan tâm, bám sát sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; phương thức hoạt động của các cơ quan được đổi mới, chú trọng cải cách hành chính, vì nhân dân phục vụ; phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp và Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Dũng trao Bằng khen cho các tập thể
Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp và Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Dũng trao Bằng khen cho các tập thể

Ngoài ra, việc kiện toàn bộ máy chính quyền, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Hệ thống chính quyền cơ sở từng bước được củng cố và hoàn thiện, thể hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và bảo đảm ổn định an ninh chính trị.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo và phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trong đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện các chủ trương, chính sách, hoạt động lãnh đạo, điều hành; lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp và tích cực xử lý, giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân.

Bên cạnh đó, thủ tục hành chính tại các đơn vị được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO và không ngừng được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh đã góp phần tăng tính minh bạch, rõ ràng, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp; việc công khai hóa thủ tục cũng tạo điều kiện để nhân dân giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức.

Mặt khác, công tác cải cách hành chính được các đơn vị triển khai ngày càng đồng bộ, bài bản, gắn liền với công tác dân vận và dân chủ cơ sở, tập trung vào các lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân; vừa chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt của người dân, vừa củng cố năng lực, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền TP.

“Từ đó, nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã xuất hiện như: ứng dụng trực tuyến của các quận, huyện; ứng dụng trực tuyến của TP về giao thông, quy hoạch đô thị; tổng đài 1022…” – đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm cho hay.

Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Tại hội nghị, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM và Ban Cán sự đảng UBND TPHCM tiếp tục ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2022 – 2026. Theo đó, 2 đơn vị ký kết thực hiện với các nội dung: phối hợp tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước…; cụ thể hóa và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng trao Bằng khen cho các tập thể
Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng trao Bằng khen cho các tập thể

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành các quy định về phòng, chống Covid-19… Bên cạnh đó, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân và ý kiến phản ánh, kiến nghị của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng đề nghị cấp ủy đảng các cấp tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08 CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI về công tác dân vận; tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới theo Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 04/CT-UBND và Kế hoạch số 246/KH-UBND của UBND TP.

Đồng chí Phan Thị Thắng cũng đề nghị đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách và công khai thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát quy định, chính sách để kịp thời điều chỉnh hoặc kiến nghị điều chỉnh, bổ sung, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, để vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; xây dựng hình ảnh chính quyền TP hiện đại, thân thiện, phục vụ; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Đồng chí Phan Thị Thắng yêu cầu cấp ủy đảng tiếp tục tổ chức tiếp xúc, đối thoại các ngành, các giới, đặc biệt là giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân; kịp thời giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, không để khiếu kiện kéo dài. Cơ quan nhà nước các cấp tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng: Công tác dân vận chính quyền TP nhất thiết phải liên tục đổi mới ảnh 3
Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp, nội dung chương trình phối hợp giai đoạn mới đòi hỏi các đơn vị phải tập trung tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận các văn bản của Đảng, của chính quyền về công tác dân vận; cụ thể hóa và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Cùng với đó, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI về cải cách hành chính gắn với chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021–2025. Trên tinh thần “dân là gốc”, xây dựng cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch; thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Song song với tạo cơ chế phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, nhất là các địa phương không tổ chức HĐND; chủ động rà soát các quy định, thủ tục hành chính không phù hợp, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ.

Nội dung cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM giai đoạn 2021-2030″. Rà soát, xem xét, đảm bảo việc quản lý, sử dụng đúng mục đích các cơ sở vật chất, nhà, đất có liên quan đến tôn giáo hiện Nhà nước đang quản lý, sử dụng; quan tâm xem xét, giải quyết những kiến nghị, khiếu nại liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là vấn đề đất đai, cơ sở vật chất có liên quan đến tôn giáo.

Dịp này, UBND TPHCM tặng Bằng khen cho 52 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng UBND TP và Ban Dân vận Thành ủy về công tác dân vận giai đoạn 2017 – 2021.

Scroll to Top