Các hoạt động nổi bật của Cán bộ Công đoàn TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19

Cán bộ công đoàn thành phố hồ chí minh tham gia công tác an sinh xã hội
Ấm áp nhà trọ 0 đồng giữa mùa dịch
Ấm lòng ở “khu giãn dân công đoàn” phòng Chống covid 19
Scroll to Top