An Giang và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường công tác phối hợp nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Ngày 24/2, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang và Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp và triển khai phương hướng công tác năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy  An Giang và Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã nỗ lực triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nội dung đã ký kết. 2 đơn vị đã phối hợp tổ chức Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp để nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo các loại hình”; chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc – tôn giáo và các giải pháp, cách làm phát huy vai trò nhân dân tham gia hiệu quả các cuộc vận động, phong trào để xây dựng và phát triển địa phương

Các đại biểu tỉnh An Giang
Các đại biểu TP. Hồ Chí Minh

Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và Ban Dân vận các Quận ủy TP. Hồ Chí Minh cùng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang đã trao tặng 19 căn nhà “Nghĩa tình Dân vận” cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang, với tổng trị giá 950 triệu đồng.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ của Ban Dân vân Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và các quận, góp phần giúp cho tỉnh An Giang thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chăm lo các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em hoàn cảnh khó khăn; động viên cán bộ, chiến sĩ an tâm vững chắc tay súng bảo vệ biên giới của Tổ quốc…

Năm 2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang và Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, phối hợp tổ chức các hội nghị chuyên đề trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc – tôn giáo…

Bên cạnh đó, quan tâm thực hiện hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, kịp thời thông tin, xây dựng các phương án giải quyết không để phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện đông người và vấn đề án ninh trật tự. Ngoài ra, tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình chính sách, người dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, chiến sĩ vùng biên giới gắn với chuỗi hoạt động “Dân vận khéo – Kết nối biên cương”, phù hợp với điều kiện và nguồn lực của các địa phương.

Scroll to Top